Skip to main content

"Hemingway: Vilka fantastiska bilder ni tar, herr Capa.
Capa: Tack så mycket, herr Hemingway.
Hemingway: Säg mig, vad är det för kamera ni använder?
Capa: Herr Hemingway, vad använder ni för skrivmaskin?"

Vi får ofta samma fråga, men det är ju som den världsberömde fotografen Robert Capa antyder, inte kameran som avgör resultatet utan tanken bakom. Vi älskar bra historier och hjälper våra kunder att berätta med film. När vårt arbetssätt kombineras med modern teknik blir det enkelt och smidigt att producera en film. Många kunder blir dessutom förvånade över att det krävs en så begränsad arbetsinsats av dem.

1. Analys och planering

Vi börjar med att definiera budskapet du vill förmedla, målgruppen och syftet med filmen. Tillsammans lägger vi upp när, var och hur filmen ska göras, hur stor budgeten ska vara och hur stort ditt engagemang som beställare behöver vara.
Vi utformar ett manus som omsätter budskapet till en berättelse, tar fram förslag på vilka personer som kan medverka, var filmen ska spelas in och vilka moment som ska ingå. Därefter stämmer vi av med dig som beställare för att justera och fastställa manus.

När manus är klart bestämmer vi inspelningsplatser, inspelningsdagar och förbereder dem som ska medverka. Vi filmar människor på plats, i genuina miljöer, eftersom trovärdigheten annars kan gå förlorad.

2. Produktion

Vi försöker alltid begränsa antalet inspelningsdagar för att hålla nere kostnaderna.
På plats hjälper vi de medverkande – med lite stöd agerar de flesta utmärkt framför kameran. Vi filmar miljöer och övriga moment som ska ingå i filmen, ofta helt utan att beställaren behöver medverka.

När vi samlat in allt material klipper vi en första version av filmen. Vi lägger in namnskyltar, animationer, berättarröst och musik och skapar en filmfil som vi skickar över till dig som beställare.

3. Godkännande och uppföljning

När du fått den första versionen av filmen ber vi om återkoppling. Låt de personer som ska godkänna filmen se den. När vi fått era samlade kommentarer gör vi justeringar av innehållet och arbetar vidare med ljud- och bildkvalitet innan ni får den slutliga versionen.

När du visat filmen för målgruppen vill vi gärna ha kontakt med dig igen för en utvärdering. Fick ni den respons ni önskade? Hur tycker du att arbetet gick? Finns det något vi kan göra annorlunda nästa gång?

Har ni frågor om film?

Vi ser fram emot att dela med oss av våra idéer