Skip to main content

Utbildningar

Alla kan kommunicera och alla har möjlighet att bli ännu bättre. Vi erbjuder utbildningar i presentationsteknik, medierelationer och filmproduktion.

Medieträning

Medierna har stor betydelse för den allmänna bilden av företag och organisationer. Det är viktigt att man är med och aktivt påverkar den bilden, både i med- och motgång.
Hittills har vi genomfört fler än 200 utbildningsdagar i medieträning. Vi fokuserar på praktiska övningar med individanpassade scenarier. Beroende på gruppens situation lägger vi olika tyngd vid proaktiv eller reaktiv mediehantering, dvs om man själv vill gå ut med budskap eller om man behöver bemöta kritik.

Presentationsteknik

En studie visade att det människor är mest rädda för är döden, inte så oväntat kanske. På andra plats kom: att tala inför publik. Det säger något om hur lite träning de flesta fått i just detta.
Vi ger handfasta råd i hur man förbereder och genomför presentationer. Under utbildningsdagen spelar vi in och utvärderar deltagarnas presentationer. Responsen vi får efteråt brukar vara; det var jobbigt, roligt och väldigt lärorikt.

Film- och redigeringskurser

Med hjälp av några grundläggande råd och tips är det fullt möjligt att producera bra filmer för webben med mobiltelefon eller stillbildskamera.
Vi skräddarsyr utbildningarna efter deltagarnas förkunskaper och behov.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Upptäck hur roligt det är att göra film!

Eller ring oss på: 076-681 30 11