"Hemingway: Vilka fantastiska bilder ni tar, herr Capa.
Capa: Tack så mycket, herr Hemingway.
Hemingway: Säg mig, vad är det för kamera ni använder?
Capa: Herr Hemingway, vad använder ni för skrivmaskin?"

Vi får ofta samma fråga, men det är ju som herr Capa så fint antyder, inte kameran som avgör resultatet utan tanken bakom. Vi älskar bra historier och hjälper våra kunder att berätta med film. När vårt arbetssätt kombineras med modern teknik blir det enkelt och smidigt att producera en film. Många kunder blir dessutom förvånade över att det krävs en så begränsad arbetsinsats av dem.

1. Analys och planering

Vi börjar med att reda ut vilket budskap du vill förmedla, hur målgruppen ser ut och målet med filmen. Tillsammans lägger vi upp när, var och hur filmen ska göras , hur stor budgeten ska vara och hur stort engagemang som krävs av dig som beställare.

Vi utformar ett manus som omsätter budskapet till en berättelse, tar fram förslag på vilka personer som kan medverka, var filmen ska spelas in och vilka moment som ska ingå. Därefter träffar vi dig som beställare igen för att justera och fastställa manus.

När manus är klart bestämmer vi inspelningsplatser, inspelningsdagar och förbereder de som ska medverka. Vi förlitar oss nästan uteslutande på vanliga människor i genuina miljöer eftersom det ökar trovärdigheten.

2. Produktion

Vi ser alltid till att hålla nere antalet inspelningsdagar för att hålla nere dina utgifter.
På plats hjälper vi de medverkande – med lite stöd agerar de flesta utmärkt framför kameran. Vi ser till att eventuella intervjupersoner är väl förberedda. Efter att ha gjort några tusen nyhetsinslag är vi rätt bra på att intervjua även nervösa personer. Vi filmar också miljöer och övriga moment som ska ingå i den färdiga filmen, ofta helt utan att beställaren behöver medverka.

När vi samlat allt material bygger vi utifrån manus ett utkast med valda bitar av intervjuer och bildsekvenser.
Vi lägger till de element vi kommit överens om – som namnskyltar, animationer, berättarröst och musik. När allt är klart skapar vi en filmfil som vi skickar över till dig.

3. Godkännande och uppföljning

När du fått den första versionen av filmen från oss vill vi att du ger oss återkoppling. Låt de personer som ska vara med och godkänna filmen se den och samla era kommentarer. När vi fått era samlade kommentarer gör vi de sista justeringarna av innehåll, ljudkvalitet och bildkvalitet innan ni får den slutliga versionen. Vi levererar filmen i de format ni önskar beroende på hur ni tänker visa filmen – på nätet, storbildskärm eller annat sätt.

När du visat filmen för målgruppen vill vi gärna ha kontakt med dig igen för en utvärdering. Fick ni den respons ni önskade? Hur tycker du att arbetet gick? Finns det något vi kan göra annorlunda nästa gång?

Har ni frågor om film?

Vi ser fram emot att dela med oss av våra idéer