Våra tjänster

Pellevision bygger goda relationer – vi hjälper våra kunder att stärka sina relationer till anställda, kunder och allmänheten. Trovärdig kommunikation är en förutsättning för goda relationer och därför är enkelhet, tydlighet och ärlighet grundläggande i allt vi gör.

Vi arbetar mycket med hållbarhet. Vi hjälper våra kunder att berätta om allt bra de gör. När en organisation visar positiva exempel kan anställda och kunder inspireras att göra ännu mer för den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten.

 

Medieträning

Det allra viktigaste vid mediakontakter är tydlig kommunikation. Med rätt förberedelser och en förståelse både för din och för journalistens roll blir intervjun bättre. Ofta mycket bättre.

Målet med vår medieträning är att hjälpa dig hitta dina styrkor och din trygghet i situationen, så att du kan koncentrera dig på frågorna. Du blir en intervjuperson med ett tydligt budskap och oavsett hur mycket utrymme du får när artikeln eller inslaget publiceras så minskar risken för felaktigheter och missförstånd.

Vi på Pellevision har lång erfarenhet av nyhetsjournalistik och vid medieträningarna ägnar vi 75% av tiden åt praktiska övningar. För att göra det så realistiskt som möjligt är övningarna individuellt anpassade till deltagarna.

Sedan 2006 arbetar vi med medieträning och bland våra kunder finns ett antal skånska kommuner och statliga myndigheter.
 

Textproduktion

Vi skriver artiklar, nyhetsbrev och reportage för publicering på webben. Det blir mer miljömässigt så. Texterna är alltid skrivna av erfarna journalister och vi åtar oss både enstaka skrivuppdrag och redaktörskap för webbplatser. Vi har utformat webbsidan och ansvarar för att uppdatera innehållet på Kommunförbundet Skånes sida om ”Evidensbaserad praktik”.

Videoproduktion

Film är ett känslomedium som väcker nyfikenhet, roar och oroar. En film med tydligt innehåll och hög trovärdighet kommunicerar sitt budskap väldigt effektivt. Våra filmer används huvudsakligen för inspiration, information och utbildning på intranät och för presentation och nyhetsförmedling på externa hemsidor. Många av filmerna handlar om hållbarhet och bland våra uppdragsgivare finns IKEA, E.ON, Malmö stad och Region Skåne.