Archive | Video RSS for this section

Reportage

Inget annat medium kan förmedla känslor som filmen. När vi berättar enskilda människors historier är närhet och respekt de två viktigaste delarna.
Socialstyrelsen leder ett projekt som ska ge bättre stöd till barn som drabbas av att en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. Vi fick i uppdrag att göra en film som vänder sig till vårdpersonalen. Här använder vi musik och bilder för att förstärka känslorna och understryka vikten av att personalen ser till barnen. Men det är huvudpersonernas egna röster som utgör kärnan i budskapet.

Nyhetsreportage

När man vill berätta något som är komplicerat är trovärdigheten extra viktig. Tittaren ska både förstå och lita på det som berättas. Då är reportaget ett bra format.
Den medicinska fakulteten vid Lunds universitet bedriver forskning i världsklass och vill nå ut till studenter runt om i världen för att locka dem till sig.
När vi skulle göra en film som ska attrahera studenter valde vi att göra den som ett nyhetsreportage, ett format som tittaren känner igen från vetenskapsprogram på TV. Vi ville visa forskarna i deras miljöer och låta dem förklara vad de gör och varför det är viktigt. Stoltheten över det egna arbetet, kollegorna, arbetsplatsen och universitetet finns med som en röd tråd i filmen.
Men vi ville också sätta in forskningen i ett ännu större sammanhang genom att beskriva vad den betyder för de människor som har diabetes.

Styrkan i intervjuer

Det är intressant att höra människor berätta och därför är intervjun ofta det mest effektiva sättet att förmedla något.
Inför den internationella dagen mot rasism ville Malmö stad sprida engagemang och höja intresset. Vi valde då att låta sex personer berätta rakt in i kameran varför FN-dagen mot rasism är viktig för just dem. Inga effekter, ingen musik, bara personernas egna ord.